top of page

Українська архівна фотографія

Проєкт "Українська архівна фотографія" − це некомерційна ініціатива громадської організації "Українська Асоціація Професійних фотографів" (UAPP).
Проєкт має на меті дослідження та популяризацію української архівної фотографії, створення цілісного бачення розвитку фотографії в Україні, а також поширення культури збереження та дослідження фотографічного спадку.

Завданнями проєкту є:
1. Промоція українського культурного продукту та історико-культурної спадщини.
2. Вивчення, збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини, а саме - творчості українських фотографів й історії української фотографії.
3. Створення якісного продукту, який сприятиме формуванню української ідентичності та створенню позитивного іміджу України та українців.

"Свого часу більшовикам вдалося зробити вигляд, що до 1917-го року української фотографії не існувало, — розповідає Мстислав Чернов, генеральний директор Української асоціації професійних фотографів. — І талановиті українські майстри першої чверті ХХ-го століття (добре знані, до речі, в Європі) в Україні виявилися забутими. Ми лише почали роботу з архівами, це величезний пласт, першим кроком хочеться хоча б привернути увагу, нагадати, що є в українському мистецтві ще й така сторінка".

bottom of page