top of page

Широкоформатний виставковий проєкт з освітньою складовою
«Die Bewaffnete Wahrheit – die Bilder der Ukrainischen Medien»

Проєкт «Die Bewaffnete Wahrheit – die Bilder der Ukrainischen Medien» було реалізовано
Українською асоціацією професійних фотографів в університетах. Він включав виставкову частину, а також лекції, які привертали увагу молодого покоління до ситуації в Україні та її історії
боротьби за незалежність.

bottom of page